อธิบกรมพลศึกษา มอบโล่รางวัลผู้ทำประโยชน์ทางด้านกีฬา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อธิบกรมพลศึกษา มอบโล่รางวัลผู้ทำประโยชน์ทางด้านกีฬา

วันที่ 25 พ.ค. 62 เวลา 15.00 น. นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านกีฬา” ของผู้นำองค์กรดีเด่น และร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบสนามเปตองและอุปกรณ์กีฬา

โดยมี ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา ,นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอบางนำ้เปรี้ยว ,นายชูรัช ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี, นายถนัด สิทธิการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ร่วมงานด้วย ที่ ชมรมชาวตลาดคลอง 16 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท้ายนี้นายชูรัช ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนฉิมพลีได้กล่าวขอบคุณกรมพลศึกษาและข้าราชการประชาชนในท้องที่ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และพร้อมจะสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ให้มีกิจกรรมและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดไป

อ่านแล้ว804 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.