ผช.รมต.ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อประชุมหารือติดตามรวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยต่างๆในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

23 พฤษภาคม 2562 นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อประชุมหารือติดตามรวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยต่างๆในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

    โดยได้รับฟังและหารือถึงมาตรการแก้ไขและวิธีการป้องกันตลอดจนระบบปฏิบัติงานของทางจังหวัดรวมถึงความท้าทายและข้อจำกัดของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วย

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

(1) จังหวัดได้มีการบูรณาการตรวจทั้งเรื่องรถเรือท่าเรือรวมถึงการอบรมให้ความรู้ทั้งไกด์และคนขับรถและเรือรวมถึงเน้นย้ำในรายละเอียดต่างๆเช่นการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับการลงเล่นน้ำตั้งแต่อยู่ในห้องพักของโรงแรมรวมถึงการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีวันพักผ่อน  1 วันก่อนการไปมีกิจกรรมทางน้ำ  เป็นต้น

(2) จังหวัดได้จัดเรือเร็วฉุกเฉินซึ่งมีแพทย์และอุปกรณ์กู้ชีพจำนวน2 ลำประจำอยู่ที่เกาะสิมิลันและเกาะสุรินทร์

(3) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้นำร่องการทำแผนที่จุดเสี่ยงในเส้นทางการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเร่งลงมือปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

(4) รวมถึงการหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ

นอกจากนี้ยังได้ลงตรวจจุดเสี่ยงทางโค้งของถนนและการปรับปรุงท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านแล้ว429 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.