รับมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) รับมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จากนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” / ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาทำ ความดี เพื่อแผ่นดิน” โดยมอบหมายให้ น.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และองค์กร เป็นผู้แทนมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ เพื่อร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ใส่เสื้อเหลืองในเดือนแห่งพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 1 ดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

อ่านแล้ว929 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.