“สายบุญสังฆภัณฑ์” ทำบุญเปิดร้านใหม่…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น.นายสมบูรณ์ กลิ่นซ้อน-นางทอง (สามสี)กลิ่นซ้อน เปิดร้านขายสังฆภัณฑ์ ให้กับบุตรชาย นายวสุพล กลิ่นซ้อน-น.ส.ณัฐนิชา ใจอ้าย- ด.ช.ภีระพล กลิ่นซ้อน,ชื่อร้าน”สายบุญสังฆภัณฑ์” เลขที่ ๑๒/๙-๑๐ ถ.บุญญาวาทย์ อ.เมือง จ.ลำปางเป็นศูนย์รวมเครื่องสังฆภัณฑ์ ครบวงจร…

โดยมี ท่านอาจารย์มังกร พันเศียร อาจารย์ พิธีกรรมประจำ”สมาคมเทวาลัยพระเทพประทานพร” ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีพราหมณ์ ในการเปิดร้าน “สายบุญสังฆภัณฑ์” ในครั้งนี้ โดยมีนายสาย สามสี(ลุง), นางเกตุชรินทร์-นายวีระยุทธ-ด.ช.สุวรรณมงคล ธนะสมบัตร,
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย(สภท.๕๔ปี) และนายกสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร, น.ส.วรัชยา วงศธัญญะ, และ พ.จ.อ.นิยม โพธิ์ทอง, พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และบุคคลที่เคารพนับถือ ร่วมในงานพิธีเปิดร้าน”สายบุญสังฆภัณฑ์”ครั้งนี้
อย่างเนืองแน่น วันนี้ที่ผ่านมา…

อ่านแล้ว1184 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.