สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ MOU ไทยยามาฮ่า มอเตอร์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พญ.เกียรติคุณ สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และนายกแพทยสภา , ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย , คุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และคุณสมยศ ถิราผล ผู้จัดการส่วนบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินการโรงงานปลอดบุหรี่ระหว่างสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กับ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เพื่อร่วมรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ และเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ในโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ และ แขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 4-6 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว561 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.