จ พิษณุโลก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39 ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำฝายกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จ พิษณุโลก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39 ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำฝายกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการใช้น้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค รักษาระดับน้ำใต้ดิน และระดับน้ำบ่อน้ำตื้น ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 420 หลังคาเรือน และ ในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 220 หลังคาเรือน โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอบางระกำ ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ชลประทาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำลังทหารจากมลฑลทหารบกที่39 และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ ประชาชนในพื้นที่ตลอดห้วงฤดูแล้งในปีนี้ ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าว

อ่านแล้ว752 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.