“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ!!ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบวาตภัย!!

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ!!ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบวาตภัย!!

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62เวลา 16.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดป.ข.,ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ปข( อำเภอบางสะพาน )
มว.รส.ที่ 1(อ.บางสะพาน),ร้อย.รส. จว.ป.ข.(ศร.)พร้อมด้วยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และคณะหน่วยกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,หน่วยกาชาดอำเภอบางสะพาน,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและอบต.กำเนิดนพคุณ

ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย.62 ที่ผ่านมาของหมู่ที่ 3,4,5,6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 62 ครัวเรือน พร้อมตรวจดูบ้านที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นหลังคาบ้าน ที่นอนและเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย พร้อมกับมอบข้าวสารอาหารแห้ง ถุงกาชาด ให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย หลังจากนั้น รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและความช่วยเหลือในเบื้องต้น!!

อ่านแล้ว928 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.