สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา จ.กระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ และ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ยังมีแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงาน คุณวิชัย อรุณสิริตระกูล นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน /นาวาเอกปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ /พันตํารวจเอกชวลิต เพชรศรีเปีย ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ /คุณพินิจ เอ่งฉ้วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี /พันโทชาญ ยงโภช รองนายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน /ตัวแทน อบต. อ่าวนาง /นายกตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ /ตัวแทนผู้บังคับตำรวจท่องเที่ยว จ.กระบี่

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ“จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้
“การทำความดีทำได้หลายอย่าง เริ่มจากตัวเราเอง ใครไม่รู้แต่ฟ้ารู้ว่าเราทำอะไรอยู่” การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชนให้ “ตระหนักรู้ ตระหนักคิด จิตอาสา” และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม หวงแหนธรรมชาติที่สวยงามของ จ.กระบี่ / จัดทำแผนการจัดการ แนวทาง มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จิตสำนึกด้านอนุรักษ์ แก่ประชาชน / แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางทะเล/ การแก้ไขปัญหา ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนเพื่อรักษาและฟื้นฟูให้ท้องทะเลไทยกลับคืนสู่ความสมบูรณ์สวยงามอีกครั้ง
ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือจัดกิจกรรมการทำความดีครั้งนี้ จะมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ 500 ตัว และหมวกตราสัญลักษณ์ 500 ตัว / การสร้างฝายมีชีวิต ส่งมอบ EM BALL / การเก็บขยะริมชายหาด ทั้งนี้ผมอยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่าง ถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ในอนาคต

ด้านพันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้านมี่ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะทำงานทุกท่านที่ทำกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” / และคณะสื่อมวลชน ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำกิจกรรมในวันนี้ ทำให้เกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วมและเกิดพลังจิตอาสา เป็นการทำสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวิชัย อรุณสิริตระกุล นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความดี เพื่อแผ่นดินเป็นจิตอาสา
2.เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
3.เพื่อส่งมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และหมวกตราสัญลักษณ์ ให้ตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 ชุด แยกเป็นเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จำนวน 500ตัวและหมวกตราสัญลักษณ์ จำนวน 500 ใบ ตามใบอนุญาต

คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่อนุญาต นร.0101/3164 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

  1. เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่ หาดอ่าวนาง / หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ รักสิ่งแวดล้อม โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันเก็บขยะริมชายหาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.กระบี่ให้สวยงาม “ พลังทำดี พลังทั้งแผ่นดิน เป็นโอกาสอันดีและเป็นมงคลที่คนไทยทั้งประเทศจะร่วมกันทำความดีทั้งแผ่นดิน” คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก กล่าว

อ่านแล้ว986 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.