สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (วท.) จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (วท.) จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงถึงกิจกรรมของสมาคมฯ, บัญชีงบดุลของสมาคมในรอบปี และมติอนุมัติจากสมาชิกสมาคมในเรื่องกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต

ซึ่งในงานนี้ยังได้มีการลงนาม MOU “5G PRESS PLATFORM” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชนยุค 5G โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย อีกด้วย ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อ่านแล้ว1412 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.