กองทุนยุติธรรมครบรอบ 3 ปี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กองทุนยุติธรรมครบรอบ 3 ปี

กองทุนยุติธรรมคืออะไร??

กองทุนยุติธรรมคือหน่วยงานรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม

     พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2551-2557 มีผู้ขอรับความช่วยเหลือจำนวน12,894 รายอนุมัติจำนวน5,583 รายหลังจัดตั้งพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ2558 จนถึงปัจจุบันมีผู้ขอรับความช่วยเหลือจำนวน29,023 รายอนุมัติจำนวน11,783 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ44.43 สำหรับค่าใช้จ่ายในความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินจำนวน1,047,078,156,97 บาท

   ช่องทางขอความช่วยเหลือ1.Mobile Application และ2.เว็บไซต์สำนักงานกองทุนยุติธรรมjfo.moj.go.th หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมอาคารซอฟแวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรีศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติหลักสี่กทม. หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

#ต้องการความเป็นธรรม 

#นึกถึงกองทุนยุติธรรม

อ่านแล้ว1303 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.