ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี2562 (Confederation of Thai Journalists : CTJ)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี2562 (Confederation of Thai Journalists : CTJ)

วันที่ 19 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีที่ห้องประชุมขั้น2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระพยาบาล) ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพฯ

โดยนายปราเมศเหล็กเพ็ชร์ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯในรอบปี2561 ที่ผ่านมาและวางแผนกิจกรรมต่างๆในปีนี้จากนั้นรับรองสถานะการเงินของสมาพันธ์ฯและรับทราบการแจ้งเปลี่ยนกรรมการของสมาคมสมาชิกต่อจากนั้นเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี2562 ในที่ประชุมแต่งตั้งนายบัณฑิตรัชวัฒนธานินทร์ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯเป็นประธานการเลือกตั้งโดยที่ประชุมมีมติการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ดังนี้

1. นายมงคลบางประภานายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. นายสุรชัยวิเศษโสภานายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนที่1

  3. นายอนันต์นิลมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนที่2

  4. นายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนที่3

  5. นายจีรพงษ์ประเสริฐพลกรังเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  6. นายอำนวยรุ่งเรืองเหรัญญิกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเป็นเหรัญญิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จากนั้นนายมงคลบางประภาประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เสนอที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯชุดใหม่แต่งตั้งนายเทพชัยหย่องเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนและนายดำฤทธิ์วิริยะกุลเป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนต่อไปพร้อมทั้งแต่งตั้งนายชวรงค์ลิมป์ปัทมปาณีและนายปราเมศวร์เหล็กเพ็ชร์ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯเป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน 

พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในวงการสื่อมวลชนไทยคือนายบัณฑิตรัชวัฒนธานินทร์ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยมีคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-ที่ปรึกษาและสมาชิก, ร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

อ่านแล้ว843 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.