นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย.รมต.เป็นประธานเปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้ม(()เส็งแปลว่าแข่งตีกลอง (#)กลองตุ้มเป็นกลองโบราณ ใช้ให้สัญญาณในการเดินทาง (#)ถือเป็นสิ่งมงคล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

15 เม.ย. 62 นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย.รมต.เป็นประธานเปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้ม(()เส็งแปลว่าแข่งตีกลอง (#)กลองตุ้มเป็นกลองโบราณ ใช้ให้สัญญาณในการเดินทาง (#)ถือเป็นสิ่งมงคล ())ชมนิทรรศการวิถีผู้ไทโบราณ และชมการแข่งขันรำเซิ้งกลองตุ้ม ณ บ้านกุดแข้ด่อน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

อ่านแล้ว858 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.