นาวาตรี วรวิทย์ฯ ผู้ช่วย.รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมงานสงกรานต์ ถนนดินสอพอง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 12 เม.ย. 62 นาวาตรี วรวิทย์ฯ ผู้ช่วย.รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมงานสงกรานต์ ถนนดินสอพอง เชื่อกันว่าดินสอพองมีใช้กันมาตั้งแต่แผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและมีบันทึก ว่าได้มีการใช้ดินสอพองจากลพบุรีนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาส ที่กรุงเทพฯด้วย

ปัจจุบันนี้ มีการต่อยอดใช้ดินสอพอง ไปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ยาสีฟัน แป้งฝุ่น โดยการร่วมพัฒนาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสีทาบ้าน และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

ดินสอพองที่ผ่านการสะตุ(ฆ่าเชิ้อในดิน ด้วยความร้อน)แล้วจะมีราคาขายสูงถึง ก.ก.ละ 500 บ. สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนแล้ว…. และจะเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่อไปด้วยครับ

ลพบุรี(big smile)เมืองแห่งดินสอพอง

อ่านแล้ว704 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.