ผช.รมต. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมสักการะศาล​พระกาฬ จ.ลพบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

12 เม.ย.62 นาวาตรี วรวิทย์ฯ ผช.รมต. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมสักการะศาล​พระกาฬ จ.ลพบุรี และร่วมกับตร.ท่องเที่ยว ทกจ.และททท.ลพบุรี ร่วมกันแจกซองกันน้ำให้กับพี่น้องประชาชน​บริเวณศาลพระกาฬ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย ตร.ท่องเที่ยว

โทร 1155

อ่านแล้ว864 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.