หลวงพ่ออ๊อด จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฝึกตนเป็นคนดี มีสติ มีปัญญา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก หรือหลวงพ่ออ๊อด เจ้าอาวาสวัดสายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รุ่นที่ 35 ซึ่งได้บรรพชตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่วัดสายไหม

หลวงพ่ออ๊อด เปิดเผยว่า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจ จากเด็กๆและผู้ปกครองจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นโครงการที่ทำให้เด็กใกล้ชิดกับวัด และธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี มีสติ มีปัญญา ในการรู้คิดรู้ธรรม เป็นคนดีของสังคม ซึ่งทางวัดจะมีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำสั่งสอน โดยในแต่ละวันจะมีกิจวัตรประจำทุกวัน

ในส่วนกิจวัตรหลัก นอกจากฉันภัตตาหาร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาแล้ว มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ก้าวเดินด้วยสติ (เดินจงกรม) ธรรมรับอรุณ พบพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ล้างบาตร ทำจิตอาสา ทบทวนธรรมและพบพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เรียนรู้พุทธศาสนพิธี มารยาทชาวพุทธ เข้าฐานสถานีธรรม , เรียนธรรม เพลินสุข สนทนาธรรมพ่อแม่ เข้าฐานสถานีธรรม ,วิปัสสนานุบาล เสขิยวัตร เรียนธรรมนวัตกรรม ทบทวนธรรมแผ่เมตตา

สำหรับการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรือถ้าพูดให้เข้ากับสมัยนิยมก็เป็นแคมป์แคมป์หนึ่ง เรียกว่าธรรมะซัมเมอร์แคมป์ ถือเป็นกิจกรรมที่วัดและองค์กรทางศาสนาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์หรือสำนักปฏิบัติธรรม มูลนิธิที่เกี่ยวกับศาสนา ตลอดจนบริษัทเอกชนบางแห่งจัดขึ้น โดยมีชื่อเรียกโครงการ วัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรมที่เหมือนและต่างกันบ้าง แต่จุดมุ่งหมายหลักเหมือนกัน คือต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงดังกล่าวมาฝึกอบรมกาย วาจา ใจ ศึกษาไตรสิกขา และเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิตต่อไป

อ่านแล้ว698 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.