ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ทำ MOU หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน กับ ม.ยูนนาน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยยูนนาน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ

ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ศ.ดร.หลีเหว่ย คณบดี คณะนานาชาติมหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเปิดศูนย์การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย ในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ

โดยคณะนานาชาติที่มาร่วมพิธี ประกอบด้วย ศ.ดร.หยางหวา รองเลขานุการฝ่ายคมมิวนิสต์ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยยูนนาน, ดร.เจ้าเหวินยิง อาจารย์รับผิดชอบโครงการระหว่างประเทศ, ดร.หม่าคง ผู้อำนวยการ ประจำสำนัก คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยยูนนาน และ ศ.ดร.ซุนเหล่ย ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำประเทศไทย (เป็นผู้แปลภาษาในครั้งนี้) 

ส่วนทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคณาจารย์หลายท่าน ประกอบด้วย พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และคณาจารย์หลายท่าน ร่วมพิธี ณ ศูนย์การเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.

อ่านแล้ว1274 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.