“ไหว้พระ ๙ วัด” กรุงเทพฯ-นนทบุรี สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วช.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“ไหว้พระ ๙ วัด” กรุงเทพฯ-นนทบุรี สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วช.

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยประเทศไทย, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ประธานอนุสมาชิกสัมพันธ์ฯ โดยมี พล.ท.ดร.ทวี แจ่มจรัส, นายดำเกิง อัศวสุนทรางกูร

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย, และนายอนันต์ นิลมานนท์, พร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาฯ ร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยเริ่มจาก
๑.วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
๒.วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๓.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
๔.วัดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๕.วัดเสาธงทอง ต.เกาะเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๖.วัดไผ่ล้อม ต.เกาะกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๗.วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

๘.วัดบางจาก ต.คลองพระอุดม อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๙.วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต. บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี…โดย ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดนนทบุรี…สร้างความสุข อิ่มบุญถ้วนหน้า
สาธุ สาธุ สาธุ…

อ่านแล้ว994 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.