ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง : กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวขึ้นใหม่ ในพื้นที่ พัน.ร.มทบ.๑๑

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง : กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวขึ้นใหม่ ในพื้นที่ พัน.ร.มทบ.๑๑ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๒.๖๔ ตารางวา เรียกชื่อว่า
“เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง” มีอาณาเขตตามแผนที่ แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อควบคุมผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร สำหรับเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ให้มีฐานะเป็นเรือนจำ ชั่วคราวไปจนกว่าจะดำเนินการย้ายผู้ต้องขังแล้วเสร็จ

อ่านแล้ว798 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.