ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ได้รับเลือกเป็น ประธาน “กต.ตร.สน.ชนะสงคราม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สน.ชนะสงครามได้ประธานกต.ตร.คนใหม่
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.00 น. วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม เป็นประธานการประชุมในการคัดเลือกและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการมาปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สน.ชนะสงครามจากการคัดเลือกและสรรหาผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็น ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และในการประชุมครั้งแรกในวันที่ 25 มีนาคม คณะ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ได้มีการเลือกผู้ทำหน้าที่ในการบริหารงาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ดังนี้ รองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ประกอบด้วย 1.นาย.ปภพ อารยศาสตร์ 2.นายมงคล ธนปิยนนท์ 3.นายฐิติกร โชคะสุต 4.นายวิษณุกร ชิระนุรังสี และ 5.นายสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ ส่วนตำแหน่งคณะกรรมการ ได้แก่ 1.นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ 2.ดร.วรรณดี นาคสุขปาน 3.นาย.ภิญโญ ภูศรี 4.นายเจนวิทย์ ชยวรประภา 5.นายศิริชัย เมฆาประพัฒน์กุล และ 6.นายชาญชัย วชิรรัตนวงศ์
นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ประกอบด้วย 1.ดร.นฤมล สุรเศรษฐ 2.ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ 3.นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะสิริ 4.นายเรืองชัย องค์ศรีตระกูล 5.นายสง่า เรืองวัฒนกุล 6.นาง.พรชนก ชุมนุมพร 7.นายวันชัย ลาภพรประเสริฐ 8.นายวรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร และ 9.นางอรพินท์ ชินวงศ์พรหม
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เป็นไปโดยความเรียบร้อยและความสามัคคีของหมู่คณะ จึงได้จัดการเลือกทั้งหมดในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ่าย ณ ศปก.สน.ชนะสงคราม

 

 

อ่านแล้ว998 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.