ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ารับปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ารับปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาการบริหารธุรกิจพร้อมกันนี้ได้มีผู้รู้จักคุ้นเคยและผู้ที่เป็นที่เคารพร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จบการศึกษาในแต่ละหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกและในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้

ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ารับปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาการบริหารธุรกิจพร้อมกันนี้ได้มีผู้รู้จักคุ้นเคยและผู้ที่เป็นที่เคารพร่วมแสดงความยินดี อาทิเช่น พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.)และ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1(ผบก.น.1)

พร้อมทั้งบุคคลภายในครอบครัว “สุรเศรษฐ” เช่น ดร.นฤมล สุรเศรษฐ(คุณแม่)ประธานผู้บริหาร L.S.JEWELRY GROUP.,ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร(กต.ตร.กทม.)

อีกทั้ง ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ (ภริยา)และ ด.ญ.กัลยาภรณ์ สุรเศรษฐ(บุตรสาว)เข้าร่วมแสดงความยินดีและผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยกันอย่าง นาย.ชินวรณ์ บุญเกียรติ อดีตรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกัน..ข่าวและภาพจากวงในสยาม

อ่านแล้ว1167 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.