ดร.กำจัด มงคลกุล ปธ มูลนิธิดร.กำจัด ปราณี มงคลกุล มอบทุนการศึกษา 240,000 บาท (10 ทุน)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 13 มี.ค.62 ดร.กำจัด มงคลกุล ปธ มูลนิธิดร.กำจัด ปราณี มงคลกุล มอบทุนการศึกษา 240,000 บาท (10 ทุน) ให้กับ “โครงการอาชีวะ สร้างคนดี มีอาชีพ” เป็นปีที่ 5

โดยมีท่านจรูญ ชูราล ประธานฯ, ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ, ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอรรถการ ตฤษณารังสี ปธ.โครงการอาชีวศึกษาสร้างคนดีมีอาชีพณ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา


อ่านแล้ว978 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.