กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “Agri Plus Award 2019” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อผลักเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจระดับโลก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการ “Agri Plus Award 2019” การประกวดผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าวส่งออกเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรไทย และยกระดับจากความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เกิดจากการต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยและขยายการบริโภค ตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โมเดล “Thailand 4.0”
การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยหรือ “Agri Plus Award 2019” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ กลุ่มบุคคลที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม เจ้าของผลิตภัณฑ์และนักวิจัยไทย ร่วมพัฒนาสินค้าเกษตร สู่เกษตรนวัตกรรม ผลักเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจระดับโลก
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com หรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-346-9000 / 098-863-6990 เปิดรับผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ที่ส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

อ่านแล้ว813 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.