มงคลสมรส… คุณเยาวเรศ ชินวัตร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มงคลสมรส…
คุณเยาวเรศ ชินวัตร
คุณละออ ตั้งคารวคุณ คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์ และ สุริยน ศรีอรทัยกุล …ร่วมแสดงความยินดีในพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง น.ส.ศิวานินท์ บุตรี เฑียรธรรม-พัชรนันท์ วิรุฬห์ปวัตน์ กับ กัลย์ บุตร สมศักดิ์-ปราณี ฉัตรร่มเย็น ที่โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงคอก กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน..

อ่านแล้ว903 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.