ไหว้บรรพบุรุษตระกูลหวาง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมตระกูลหวางแห่งประเทศไทย จัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษตระกูลหวาง อันเป็นพิธีศักดิ์สิทธ์ตามแบบฉบับโบราณดั้งเดิม โดยมีเหล่าตัวแทนจากทั่วประเทศร่วมงานกันอย่างล้นหลามนับพันคน อาทิ คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี, คุณสมบูรณ์ สุริยบูรพกูล, คุณวิชัย วงศ์วิเศษสุข, ดร. กิตติ อิทธิภากร, คุณสิทธิชัย. เครือวุฒิกุล, คุณสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง, ดร.ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล ฯลฯ พร้อมกันนี้. ภายในงานมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมัยที่. 26 ครั้งที่ 2 ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง. คุณสุเทพ. สุวรรณนภาศรี ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อจากนายกคนเก่าที่ครบวาระอีกด้วย

อ่านแล้ว642 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.