พรรคชาติพัฒนา “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ช่วย”ภัทรพล อดีตดารา/นักแสดง ผู้สมัคร สส.เขต3 อ.คลองหลวง เบอร์1 ตัวเต็ง!!ลงพื้นที่ตลาดไทหวังล้มช้างแชมป์เก่าอดีตเพื่อไทย ขวัญใจแม่ยกแห่ต้อนรับเพียบ!!

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อเวลา 10.00.น.วันที่27กพ.ที่ตลาดไท หมู่9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายดล เหตะกูล เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาพร้อมกรรมการผู้บริการพรรคได้เดินทางมาช่วยนายภัทรพล แก้วสกุณี อดีตดารานักแสดงละครสารวัตรใหญ่ ผู้สมัคร สส.เขต3อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบอร์1 พรรคชาติพัฒนา (ตัวเต็งในเขตนี้)หาเสียงกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขต3อ.คลองหลวง โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวว่าในวันนี้ตนเองได้มาช่วยนายภัทรพล แก้วสกุณี ผู้สมัครเขต3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบอร์ 1 เพราะเห็นว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีความขยันขันแข็งลงพื้นที่หาเสียงตลอดที่ผ่านมาและมีความใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่และมีความเสียสละทำงานเพื่อสังคมทางตนและพรรคชาติพัฒนาจึงอยากฝากพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งเขต3อ.คลองหลวงให้ช่วยพิจารณาให้โอกาสคนรุ่นใหม่ผู้สมัครคนนี้ด้วยครับ สำหรับนายภัทรพล นั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องและประชาชนในเขต3อ.คลองหลวงและประเทศชาติโดยสีความมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แผ่นดินเกิดของต้นตระกูลของตัวนายภัทรพล


นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยอีกว่าพรรคชาติพัฒนามีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าให้กับ เกษตรกรคนในชนบท นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจมั่นคง สร้างนักธุ รกิจรุ่นใหม่สร้างSMEให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบคมนาคมให้ทั่วถึงและปลอดภัย ส่ง เสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนมากขึ้น ส่งเสริมพลังงานทดแทนพัฒนาการท่อง เที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจหลัก สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เร่งรัดกระจายอำนาจ สร้าง สังคมผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการที่ดี ขยายอายุการทำงาน ถึง 65ปีดูแลคนพิการและผู้ ด้อยโอกาส เพิ่มสวัสดิการแรงงานและมีงานทำ กำจัดปัญหายาเสพติดจัดการ ปัญหาฝุ่นและดูแลสิ่งแวดล้อม เด็กไทยพูดได้2ภาษาใช้กีฬาสร้างคน สร้างชาติ สร้างความรักสามัคคี ยุติปัญหาขัดแย้ง

ด้านนายภัทรพล แก้วสกุณี ผู้สมัคร สส.เขต3.อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบอร์1 พรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตนรู้สึกเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ หน้าใหม่ เข้าไปทำงานให้บ้านเมืองและอยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้ง เป็นประชาธิปไตที่มาจากเสียงประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของประชาชนคนไทยที่ต้องการความเป็นธรรมในประเทศ ไม่ทะเลาะกันเหมือนที่ผ่านๆมาผมถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการเมืองไทยครับ

ส่วนนโยบายที่อยากเห็นและอยากทำที่สุด คือนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาความยากจน อยากให้รัฐบาลมีอาชีพเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างความสามัคคีคนในชุมชน และนโยบายแก้ปัญหาคอรัปชั่นหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆและนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็จขาดให้หมดไปจากประเทศไทยที่ผมอยากเห็นและอยากแก้ไขมากที่สุด

นายภัทรพล เปิดเผยอีกว่าตนอยากเห็นประเทศไทยก้าวพ้นความขัดแย้งไม่ทะเลาะกันอีกเหมือนที่ผ่านๆมาและอยากให้ทุกพรรคการเมืองทำเพื่อชาติบ้านเมืองประชาชนส่งเสริมเรื่องของพืชผลทางการเกษตรให้ราคาดีไม่ขาดทุนและเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการที่ทำงานเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองโดยไม่นำเรื่องอบายมุขทั้งเรื่องบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายเข้ามาในเมืองไทยและอยากให้มีการส่งเสริมเรื่องเรียนการสอนที่ไม่แบ่งแยกคนจนคนรวยซึ่งเด็กไทยทุกคนสมควรจะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐหรือเอกชนจึงอยากให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างดีสุดครับ

นานภัทรพล เปิดเผยอีกว่าซึ่งเสียงสำหรับคนรุ่นใหม่สำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากเพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถจากการศึกษาที่พัฒนาขึ้นและโลกของสื่อออนไลน์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่รับรู้กับเรื่องของการเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใครทำดีไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านๆมาจะเป็นการพิสูจน์ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดที่จะเลือกตัวผู้แทนหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองนั้นๆที่ต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศอย่างแท้จริงโดยไม่มีความขัดแย้งกับใครโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลักครับ

อ่านแล้ว879 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.