พันตำรวจเอกรวมนคร ทับทิมธงไชย ประธานยุทธศาสตร์ พรรคประชานิยม ได้กล่าวถึงภาพรวมของนโยบายของพรรคประชานิยม ระหว่างออกรายการคนหลังข่าว ทางช่องTnn 16

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พรรคประชานิยม มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นแบบรัฐสวัสดิการ โดยรัฐจะเน้นหางานให้ประชาชนได้ทำ เพื่อให้มีรายได้ โดยจะให้มีการรักษาพยาบาลฟรีมีคุณภาพ เรียนฟรี และจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่นำเงินภาษีอากรมาแจกฟรี ๆ แต่จะหางานให้ประชาชนทำเพื่อมีรายได้ เน้นปฎิรูประบบแรงงานด้วยการยกเลิกการหักประกันสังคมจากลูกจ้าง แต่ให้นายจ้างจ่ายแทน และลูกจ้างยังคงได้รับสิทธิและสวัสดิการเท่าเดิม ปรับอัตรค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาทต่อคนต่อวัน เท่ากันทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่ ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะพิเศษ ก็จะเพิ่มค่าแรงขึ้นไปอีก เป็นการเพิ่มรายได้ในกระเป๋าของประชาชนแก้ไขปัญหารวยกระจุก จนกระจาย เพิ่มรถเมล์ ngv อีก 10000 คัน คิดราคาค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย 40 บาทตลอดวัน นักเรียนนักศึกษาขึ้นฟรี เพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเพิ่ม สร้างอาคารที่พักรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 แสนเตียง ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขของจังหวัดให้มากขึ้น ปฎิรูปข้าวทั้งงระบบ โดยรัฐบาลตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรงและดำเนินการรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาสูง รวมทั้งยังจะดูแลเกษตรกรในด้านอื่น ๆ อีกด้วย
โดยนโยบายทั้งหมดนี้ พันตำรวจเอกรวมนคร เชื่อว่าทำได้จริง เพียงแค่ปรับวิธีการบริหารงบประมาณให้เป็นระบบขึ้น ก็ทำได้แล้ว

อ่านแล้ว1319 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.