“กฟผ. ผนึกกำลัง สพฐ. ปลุกสร้างโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 156 โรงเรียน พร้อมเป็นต้นแบบ”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ….
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “EGAT Green Learning Awards 2018” ให้แก่โรงเรียน เยาวชนและครูต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งในโอกาสนี้… ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในครั้งนี้ด้วย
ณ หอประชุมจาติกวณิช
สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี…ที่ผ่านมา

อ่านแล้ว878 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.