“ประกาศเกียรติคุณดีเด่น”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก…
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น โดยมีนายพสิษฐ์ ถิรพรพงษ์ศิริ นักเรียน ม.4
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “รับประกาศเกียรติคุณนักเรียนมีความประพฤติดีเด่นด้านกีฬา” จากท่านประธานในพิธี โดยมี ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรชาย ในโอกาสนี้ด้วย ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพฯที่ผ่านมา…

อ่านแล้ว1093 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.