พิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน(ชิวสี่) ปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิต กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร และ พ.ต.อ.เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข ผกก.สน พลับพลาไชย 1 ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 โดยมีคณะสงฆ์อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง ประกอบพิธีสงฆ์ ซึ่งวันนี้ ชาวจีนเรียกว่าวันชิวสี่ หรือวันอัญเชิญ(รับ)เทพเจ้าลงจากสวรรค์ คณะสงฆ์อนัมนิกายจะเริ่มประกอบพิธีสวดชัยมงคลคาถา(พะเก่ง) เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ขอพรให้ครอบครัว เสริมโชคลาภ เสริมบารมี เสริมดวงชะตา และความมั่นคง ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
พิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน(ชิวสี่) ปี 2562

วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิต กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร และ พ.ต.อ.เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข ผกก.สน พลับพลาไชย 1 ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 โดยมีคณะสงฆ์อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง ประกอบพิธีสงฆ์ ซึ่งวันนี้ ชาวจีนเรียกว่าวันชิวสี่ หรือวันอัญเชิญ(รับ)เทพเจ้าลงจากสวรรค์ คณะสงฆ์อนัมนิกายจะเริ่มประกอบพิธีสวดชัยมงคลคาถา(พะเก่ง) เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ขอพรให้ครอบครัว เสริมโชคลาภ เสริมบารมี เสริมดวงชะตา และความมั่นคง ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

อ่านแล้ว1040 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.