ผลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม To Be Number One ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ผลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม To Be Number One ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดชัยภูมิ มีท่านผู้ว่าฯณรงค์ วุ่นซิ้ว, และนายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผบ.เรือนจำภูเขียว ร่วมเดินทางให้กำลังใจ

พร้อมได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและชมรม To Be Number One จำนวน 13 ชมรม มีจังหวัดและชมรมฯ ที่ชนะเลิศได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดผลงานในระดับประเทศ ดังนี้

– จังหวัดที่ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ มี 3 จังหวัดประกอบด้วย 

1.จังหวัดบึงกาฬ 

2.จังหวัดชัยภูมิ 

3.จังหวัดเลย

– ชมรม To Be Number One (ในกระทรวงยุติธรรม/ทัณฑสถาน)ประกอบด้วย

1.คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 

2.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

– ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา (มัธยมฯและอาชีวะ) ประกอบด้วย

1.โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

2.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

3.โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

4.C-BAC ชัยภูมิ

และ 5.ชมรม To Be Number One ว.เทคนิคชัยภูมิ ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน 

/Cr คุณสาโรจ

อ่านแล้ว1029 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.