หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้พบปะประชาชนในบริเวณรถไฟฟ้าศาลาแดง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้พบปะประชาชนในบริเวณรถไฟฟ้าศาลาแดง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งพรรคประชานิยม ที่ถูกใจคนกรุงเทพมหานครหลายประการ

อาทิเช่น นโยบายยกเลิกการหักเงินประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ จากลูกจ้าง แล้วให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวแทน โดยที่ประชาชนยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม ทุกประการ นโยบายเงินค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาทต่อคนต่อวันทั่วประเทศ เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 16500 บาท รวมทั้งยังมีนโยบายในการที่จะจัดซื้อรถเมล์ใหม่เพื่อให้บริการประชาชน คิดอัตราค่าโดยสาร ในราคา 40 บาทตลอดวัน ซึ่งนโยบายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพทั้งสิ้น

อ่านแล้ว932 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.