กรมการกงสุล”จัดงานแฟร์ฉลอง 20 ปี”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน “20 ปีกรมการกงสุลและกงสุลแฟร์” ฉลองการก่อตั้งครบรอบ 20 ปี นำสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยท่ัวประเทศ และสินค้าต่างประเทศจากทุกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย มาออกบูธจำหน่ายราคาพิเศษ พร้อมบริการทำหนังสือเดินทางและตรวจสุขภาพฟรีวันหยุด

    นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยว่า กรมการกงสุลก่อนตั้งมาครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ ทางกรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานและภารกิจการทูตเพื่อประชาชนตลอดปี 2562 ในชื่องาน “20 ปีกรมการกงสุลและกงสุลแฟร์” ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2562 เวลา 10.00-19.00 น. โดยเรียนเชิญ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ มาเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 2 ก.พ.เวลา 10.00 น.

    สำหรับกิจกรรมในงาน มีการออกร้านจาหน่ายสินค้าของจังหวัดที่มีสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวตั้งอยู่ รวม 14 จังหวัดทั่วประเทศ และสินค้าเกษตรแปรรูปจากจังหวัดต่างๆ และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสินค้าต่างประเทศ ของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยที่ มีความร่วมมือด้านกงสุลกับไทย นอกจากนี้มีการเสวนา “20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้างานการทูตเพื่อประชาชน” ในวันที่ 2 ก.พ. 2562 เวลา 11.00 น. และการเปิดให้บริการทาหนังสือเดินทางในวันเสาร์–อาทิตย์แก่ประชาชนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. (ปิดรับคาร้องเวลา 17.00 น.) พร้อมกันนี้ได้จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป โดย ร.พ.จุฬาภรณ์ วันที่ 2 ก.พ.  

    การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนในวงกว้าง เกี่ยวกับบทบาทการดาเนินงานของกรมการกงสุลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเชื่อมโยงระหว่างกรมการกงสุลกับต่างจังหวัด และต่างประเทศ การพัฒนาระบบงานไปสู่ Best & Smart Services ทั้งในกรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ การตระหนักถึงคุณค่าของภารกิจกงสุลและคุณูปการของผู้บริหารตลอดจนบุคลากรกรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงอยากให้มาชมงานกัน” นายชาตรีกล่าว

อ่านแล้ว552 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.