สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อนำงานวิจัยและบริการวิชาการมาส่งเสริมการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 31 ม.ค. 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) และ กรมทรัพยากรน้ำ(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) โดยมี นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานมวลชน และ ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครืนทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อนำงานวิจัยและบริการวิชาการมาส่งเสริมการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้นวัตกรรมและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ณ โรงแรมกรุศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

อ่านแล้ว1002 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.