นายกสมาคมชาวเพชรบุรี…พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านรางจิก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ 08.30 น. นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมพัฒนากับชุมชน บริหารจัดการการท่องเที่ยว การสร้างรายได้จากการจําหน่ายสินค้า otopให้มั่นคงและยั่งยืน ในเบื้องต้น สมาคมฯ สนับสนุนสร้างห้องนํ้า ชายหญิง (ปัจจุบันที่ศาลาชุมชนมี 1 ห้อง) สร้างรั้วรอบศาลาชุมชน อุปกรณ์ computer พัดลม ต่อไป

ในการนี้ นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ได้มอบของให้ผู้นําชุมชน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุมชนต่อไป

อ่านแล้ว1048 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.