เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชานิยม และแถลงนโยบายของพรรคประชานิยมในการปฏิรูปยางพาราและปาล์มทั้งระบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม พร้อมด้วย นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร รองหัวหน้าพรรค, นายศิริชัย ลักษณโกเศศ รองหัวหน้าพรรค, นายแพทย์สกนธ์ บุญมีอุดม รองหัวหน้าพรรค, นายกฤษณพร เสริมพานิช รองหัวหน้าพรรค, พลตำรวจตรี ปิยะ สุขประเสริฐ รองหัวหน้าพรรค และพลตำรวจตรี วรยุทธ อินทรสุวรรณ เลขาธิการพรรค ได้ร่วมกันเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชานิยม ในพื้น 10 จังหวัด ภาคใต้ รวม 37 เขต ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง และแถลงนโยบายของพรรคประชานิยมในการปฏิรูปยางพาราและปาล์มทั้งระบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยมีนโยบายด้านต่างๆ ประกอบด้วย

  • รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยตรงในราคา 80 บาท/กิโลกรัม นำไปใช้ในการผลิตหมอนยางพาราประชานิยม 35 ล้านใบ/ปี, สร้างถนนยางพาราทั่วประเทศ, สร้างลานกีฬายางพาราประจำโรงเรียนทั่วประเทศ, ตั้งโรงงานผลิตหมอนยางพารา, ตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์
  • รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรโดยตรงในราคา 4 บาท/กิโลกรัม นำไปแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าน้ำมันปาล์มประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดในภาคใต้
  • รับซื้อไม้ยางพาราจากเกษตรกรโดยตรงในราคา 4 บาท/กิโลกรัม นำไปแปรรูปเป็นโต๊ะ, เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนทั่วประเทศ
  • ยกเลิกหักเงินประกันสังคมลูกจ้างร้อยละ 5
  • ค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาท/คน/วัน ทั่วประเทศ
  • สร้างอาคารรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่ม 100,000 เตียง รักษาฟรีทุกโรค แบบมีคุณภาพ

อ่านแล้ว1149 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.