โครงการวิโมกข์เกมส์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“โครงการวิโมกข์เกมส์” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557 โดยนายแพทย์ วัชรา ทรัพย์สุวรรณ ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเทียนฉาย เข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อวิโมกข์ วัดปิปผลิวนาราม ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเป็นวัดที่ต้องการปัจจัย และอยากได้กลุ่มคนเข้ามาพัฒนาวัดวาอารามและสถานศึกษา ให้เจริญรุ่งเรื่อง และอยากให้นักเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อมิให้นักเรียนในแหล่งชุมชนเข้าใกล้ยาเสพติด และเป็นพ่อแม่ก่อนวัยอันควร  ต่อมาทางมูลนิธิเทียนฉายได้ส่งคณะกรรมการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและตั้งคณะทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

จึงเห็นควรให้จัดกีฬาต่อต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ สพถ.เขต1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส โดยมูลนิธิเทียนฉายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัล ชุดการแข่งขัน รางวัลการแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์ครั้งนี้ ทางมูลนิธิอยากให้โรงเรียนที่ขาดโอกาสได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย ได้มีครอบครัวที่อบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด มีพื้นที่และชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งเด็กๆจะได้มีโอกาสได้มีอนาตคที่ดี  ทางมูลนิธิเทียนฉายจึงจัดการแข่งขันวิโมกข์เกมส์ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว

ในครั้งนี้มีโรงเรียน สพถ.เขต1 ในอำเภอบ้านค่าย 8 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1.รร.วัดปทุมนาราม 2.รร.วัดหนองกรับ 3.รร.บ้านบึงต้นชัน 4.รร.วัดหนองพะวา 5.รร.วัดหนองคอกหมู 6.รร.บ้านคลองขนุน 7.รร.วัดห้วงหิน 8.รร.บ้านหนองฆ้อ ประเภทกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ กรีฑา วอลเลย์บอล ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โอกาสนี้ทางนายแพทย์วัชรา ทรัพย์สุวรรณ ประธานมูลนิธิเทียนฉาย ยังได้นำทีมฟุตบอล เทียนฉาย เอฟซี แข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ กับทีมวีไอพี อ.บ้านค่าย ณ สนามกีฬาวัดหนองคอกหมู โดยมี ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

นายแพทย์ วัชรา ทรัพย์สุวรรณ กล่าว ในโอกาสต่อไปทางมูลนิธิจะทำคุณประโยชน์กับ รร.ในถิ่นธุระกันดาร โดยทำกิจกรรมบริจาคและส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเป็นบุคคลากร ที่มีคุณภาพสำหรับประเทศ

อ่านแล้ว765 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.