ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น มอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับผู้ประสบวาตภัย “ปาบึก” โดยมีนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ (ซ้าย) นายกเทศบาลเมืองปากพนัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ศูนย์อพยพ วัดบางบ่อ, ศูนย์อพยพเทศบาลเมืองปากพนัง และ ศูนย์อพยพสนามกีฬา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะทยอยส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

อ่านแล้ว1150 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.