การแข่งขันกีฬาสี ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย ประจำปี 2561 “นนท์วิทฯเกมส์”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“นายก อบจ.นนท์ฯ”
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย ประจำปี 2561 “นนท์วิทฯเกมส์”…

วันนี้ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ซึ่งในงานมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และเพลงกราวกีฬา พร้อมนำขบวนพาเหรด ผ่านหน้าประธานพิธี เพื่อมาตั้งขบวนกลางสนาม

โดยมี นางกนกนันท์ รัศมีแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ”นนท์วิทฯเกมส์” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางกีฬา ฝึกทักษะชีวิตผู้นำ-ผู้ตาม ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันทำงานเป็นทีมบริหารจัดการตนเองและหมู่คณะ จัดการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้และสามารถทำให้เกิดความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
แสดงออกถึงความรักสามัคคี ของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ของทุกสี มีสีฟ้า,สีชมพู,สีเขียว,และสีส้ม,ในครั้งนี้ด้วย

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายดิเรก ถึงฝั่ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, และที่ปรึกษาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย, นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, คณะอาจารย์โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และคณะผู้ปกครองฯ ร่วมให้เกียรติมาร่วมงาน เปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ตำบลออมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อ่านแล้ว1323 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.