มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร แจกผ้าห่มกันหนาว เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 27 ธ.ค.61 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด พร้อม ศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2หลัง ใน อ.เมือง และ อ.กุสุมาลย์

เสร็จสิ้นโครงการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อ สงเคราะห์ผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมแท้งบรรจุน้ำสะอาด ในภาคเหนือและอีสาน รวม 42 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-28 ธ.ค. ประจำปี2561
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน22,645,000 บาท ยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยมีคุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ ประธานฯ
พร้อม คณะกรรมการฯ และ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้
(เสร็จสิ้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันพรุ่งนี้)

อ่านแล้ว885 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.