การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวันหยุดยาวต่อเนื่องและประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยห้างร้านหรือบริษัทบางแห่งอาจหยุดยาวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อให้ลูกจ้างกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาว หากครอบครัว บริษัท ห้างร้านจำเป็นต้องปิดบ้านหรือกิจการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านหรือที่ทำงาน สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กหรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยควรปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สูง ประกอบกับมีลมกระโชกแรง อาจก่อให้เกิดไฟป่า ไฟไหม้หรือมีลมพัดแรง ต้นไม้ล้มทับเสา-สายไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิต ประชาชนควรป้องกันโดยการเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้และวัชพืช อย่าปล่อยให้กองสุม เพื่อกำจัดเชื้อเพลิง รวมถึงหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟ หากจำเป็นต้องทำแนวกันไฟและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด เตรียมน้ำสำหรับดับไฟและดับไฟให้สนิททุกครั้ง

หากประชาชนพบเห็นอัคคีภัยใกล้แนวเสาและสายไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านแล้ว1008 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.