มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถานแจกผ้าห่มกันหนาว เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 25 ธ.ค.61 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว
พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ใน อ.บุ่งคล้า
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน)

โดย รองประธานฯ พร้อม คณะกรรมการฯ และ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้ (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จ.สกลนคร ในวันพรุ่งนี้)

อ่านแล้ว1010 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.