มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

(23 ธ.ค.61)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว
พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปี2561″

นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์
กรรมการและรองเลขาธิการฯ
คุณวุฒิชัย อภวัฒนกุลชัย
ผจก.มูลนิธิฯ
คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด
ใน อ.เสนางคนิคม
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน)

โดยมีคุณวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าฯ และ
คุณดาราณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานฯ
พร้อม คณะกรรมการฯ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จ.มุกดาหาร ในวันพรุ่งนี้)

อ่านแล้ว836 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.