มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิการกุศลอุบลฯและอุบลวาณิชสมาคมแจกผ้าห่มกันหนาวเพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 22 ธ.ค.61 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ) และ อุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี
ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561″

นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน อ.บุญฑริก 750ชุด อ.นาจะหลวย750ชุด พร้อม ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง ใน.อ.เมือง อ.บุญฑริก อ.น้ำยืน อ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ

(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของจังหวัดอุบลฯในปี2561ครั้งนี้ 1,600,000บาท หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน)

โดยมีคุณธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ อุบลวาณิชสมาคม และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.อำนาจเจริญ ในวันพรุ่งนี้)

อ่านแล้ว1030 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.