การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อพัฒนามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 24 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ประธาน กต.ตร.สน.ประเวศ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อพัฒนามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ซอยเฉลิมพระเกียรติ 69

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนได้สนใจมุ่งมั่นในด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนทั้งรณรงค์ให้เยาวชนและคนในชุมชนห่างไกลยาเสพติดหันมาสนใจการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธาน กต.ตร.สน.ประเวศ ได้ให้การสนับสนุนรางวัลเพิ่มให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน พร้อมกับร่วมสนับสนุนงานดื่มน้ำชาการกุศลของงานซะห์เราะห์สัมพันธ์ ปี 61 ณ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลามอีกด้วย

เพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจ เป็นตัวแทนเชื่อมสัมพันธ์ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศด้วยพูดคุยแนะนำประชาสัมพันธ์การทำงานของตำรวจให้แก่ประธานชุมชน ผู้นำศาสนา และคณะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือความเข้าใจอันดีต่อกันทั้งยังแนะนำช่องทางในการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

อ่านแล้ว42 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.