พิธีอัญเชิญ พระราชกระแสรับสั่งทรงขอบคุณและมอบกระเช้าพระราชทานให้แก่นายบุญยก เพ็ญนุ่น

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“พิธีอัญเชิญ พระราชกระแสรับสั่งทรงขอบคุณและมอบกระเช้าพระราชทานให้แก่นายบุญยก เพ็ญนุ่น”

ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนามของข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน สู่จังหวัดเพชรบูรณ์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งทรงขอบคุณและมอบกระเช้าพระราชทานแก่ นายบุญยก เพ็ญนุ่น

ขอกล่าวประวัติโดยสังเขป นายบุญยก เพ็ญนุ่น โดยประชาชนทั่วไปรับรู้จักกันในนามเปี๊ยก ถั่วงอก เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 ปัจจุบันอายุ 60 ปี อาศัยหน้าบ้านเลขที่ 1010 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม”เพราะปลูกถั่วงอก” นายบุญยก เพ็ญนุ่น ทำจิตอาสาทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ ต่อมาได้สมัครเป็นจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอชนแดน

หลังจากที่นายบุญยก เพ็ญนุ่ม นำถั่วงอกไปขายในตลาด จะกลับบ้านไปนำอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด ออกมาถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนน นอกจากนี้ยังได้สละทรัพย์สินส่วนตัว ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดทรุดโทรม ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และตามซอยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอชนแดน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนถือเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วไป

กระผมผมในนามจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านแล้ว72 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.