คณะสาวงาม Miss International Thailand 2018 เข้าพบ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาขอกำลังใจก่อนเดินทางไปชิงมงกุฏที่ญี่ปุ่น

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ขอพรรมต….เอกชัย เหลืองสอาด พร้อมด้วย อนุสรณ์ จารุวัฒนานุกูล วิศาล ธนพรโชคชัย ผู้บริหารและผู้จัดประกวด Miss International Thailand 2018 นำคณะสาวงาม น.ส.กีรติกา จารุรัตน์จามร Miss International Thailand 2018 และน.ส.ณรินทร์ภัทร์ สุทธิโภชน์ รองอันดับ1 น.ส.วรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์
รองอันดับ2 เข้าพบ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอกำลังใจและคำชี้แนะเรื่องการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทย ก่อนเดินทางไปชิงมงกุฏ Miss International 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมดุสิตธานี

อ่านแล้ว164 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.