“อลงกรณ์”นำทีมประชาธิปัตย์ยุคใหม่เดินสายพบหอการค้าไทยยืนยันประชาธิปัตย์ยุคใหม่เปิดกว้างสร้างความร่วมมือชูนโยบายขจัดผูกขาดแก้โกงหนุนเศรษฐกิจรากหญ้าเพิ่มรายได้ประชาชนสร้างศักยภาพประเทศ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“อลงกรณ์”นำทีมประชาธิปัตย์ยุคใหม่เดินสายพบหอการค้าไทยยืนยันประชาธิปัตย์ยุคใหม่เปิดกว้างสร้างความร่วมมือชูนโยบายขจัดผูกขาดแก้โกงหนุนเศรษฐกิจรากหญ้าเพิ่มรายได้ประชาชนสร้างศักยภาพประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการรณรงค์หาเสียงวันนี้(17ต.ค)ว่า เช้าวันนี้ได้พบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย กลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและคณะกรรมการบริหารเช่น นายสนั่น อังอุบลกุล นาย นิยม ไวยรัชพานิช นายจิตร์ ศิรทรานนท์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิยาลัยหอการค้า ร่วมในการประชุม โดยตนได้แจ้งถึงการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่แนวทางการเมืองสีขาวเปิดพรรคกว้างสร้างความร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วนรวมถึงหอการค้าไทยโดยมี10 นโยบายด้านการค้าและธุรกิจ เน้นการแก้ปัญหาปากท้องราก
หญ้าลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดผูกขาดสร้างธุรกิจสีขาว แก้โกงและเพิ่มรายได้ประชาชน

ด้วย10แนวทางนโยบายประชาธิปัตย์ยุคใหม่

1. ยึดนโยบายการค้าเสรีและเป็นธรรม
2. ขจัดการผูกขาดทางการค้าและธุรกิจ
3. ขจัดการคอรัปชั่นสร้างธุรกิจสีขาว
4. ยกเลิกกฏหมายกฎระเบียบที่ล้าหลังและลดขั้นตอนของราชการที่ล่าช้า
5. ลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
6. ลดภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดาและขยายฐานภาษี
7. สร้างระบบราชการสีขาวและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี่
8. พัฒนาผู้ประกอบการ(entrepreneurship Development)โดยร่วมมือกับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
9. ส่งเสริมsme โชว์ห่วย สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม(social enterprise)เป็นเศรษฐกิจรากหญ้า
10. สนับสนุนบริษัทไทย Go Big Go Inter

โดยตนขอการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกหอการค้าหากเห็นด้วยกับนโยบายของประชาธิปัตย์ยุคใหม่ก็ขอการสนับสนุนด้วย

จากนั้น นายกลินท์ สารสินประธานหอการค้าและกรรมการหอการค้ากล่าวว่า หอการค้าไทยพร้อมร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองนำเสนอปัญหาธุรกิจการค้าทั้งการค้าภายในประเทศการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายและกิจกรรม”ไทยเท่”ของหอการค้าไทยโดยเห็นว่านโยบายส่วนใหญ่สอดคล้องกันและพร้อมร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประเทศตามที่ทีมประชาธิปัตย์ยุคใหม่เสนอมา5ด้าน

1. ความร่วมมือด้านนโยบาย
2. ความร่วมมือด้านปฏิรูปราชการ
3. ความร่วมมือด้านปฏิรูปกฎหมาย
4. ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น
5. ความร่วมมือของกลุ่มคนรุ่นใหม่

ต่อจากนั้น นายอลงกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณ ประธานฯ และคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสนำเสนอนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคฯ พร้อมจะร่วมประสานงานกับทางหอการค้าฯ ในโอกาสต่อไป

อ่านแล้ว152 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.