ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสื่อมวลชน วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ……… ป.ป.ส. ร่วมประชุมหารือแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสื่อมวลชน วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
………

ป.ป.ส. ร่วมประชุมหารือแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมหารือสรุปแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561 ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายอัน กัว จุน รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม และ นายทองจันทร์ สรวงภูธร (THONGCHAN SHUANGPHUTHONE) เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด เป็นหัวหน้าคณะ สปป.ลาว พ.ต.อ. ฉ่วย ยา หม่อง (Shwe Nyar Mong) ผู้อำนวยการกองบังคับใช้กฎหมาย

ส่วนปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะเมียนมา พล.ต.ท. ดอง ได ลอค (DONG DAI LOC) รองอธิบดีกรมตำรวจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เป็นหัวหน้าคณะเวียดนาม พ.ต.ต. ซ็อม ทล (SAM THOL) ผู้อำนวยการกรมการวิจัยและควบคุม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะกัมพูชา และนาย เจียง สุ่ย (Jiang Shui) รองเลขาธิการศูนย์ความร่วมมือด้านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแม่โขง-ล้านช้าง

เนื่องจากแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ที่ประเทศสมาชิกได้ดำเนินงานร่วมกันนั้น จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2561 นี้ และทั้ง 6 ประเทศได้ประชุมร่วมกันเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ พ.ศ.2562-2566 ขึ้น เมื่อเดือน เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกประเทศได้รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561 และทบทวน ปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ พ.ศ.2562-2566 (กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม)

เพื่อให้ทุกประเทศสามารถมีแนวทางในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้การดำเนินงานจะสำเร็จตาเป้าประสงค์ได้นั้น ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันจัดกำลัง 6 ประเทศให้เป็นเสมือนรั้วที่เข้มแข็งในการป้องกันไม่ให้สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์การผลิตยาเสพติดเข้าไปยังแหล่งผลิต ในขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้ยาเสพติดออกสู่แหล่งแพร่ระบาดได้ รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันทบทวนสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงที่ผ่านมาด้วย


………

“ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

 

 

 

 

 

อ่านแล้ว354 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.