อ.ส.ค. ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้าน ททท. และมูลนิธิเมเจอร์แคร์ จัดงาน“รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,มูลนิธิเมเจอร์แคร์ บริษัทเบเยอร์ จำกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ กำหนดจัดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ซึ่งได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อน ณ ลานบางกอกแอร์เวร์ ชั้น 5 พารากอนซีนีเพลกซ์ โดยงานนี้ยังมีการแสดงจากกลุ่มเยาวชนต้นแบบสุขภาพดี Thai-Denmark Healthy Teen Presenter และศิลปินจาก The Voice Kids และ The Star

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2561 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดินแดนประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน โดยความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิเมเจอร์แคร์บริษัทเบเยอร์จำกัด ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ กิจกรรมภักดี จะมีพิธีตักบาตรนมสดถวายเป็นพระราชกุศล, อุทยานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สร้างสรรค์โดยเหล่าศิลปินจิตกรจิตอาสาทั่วประเทศน้อมใจกันเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์บอกเล่าเรื่องราวตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน มีจำนวนมากกว่าเก้าร้อยชุด โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจาก บริษัท เบเยอร์ ประเทศไทย และควบคุมการจัดทำภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้เข้าร่วมชมงานยังจะได้ชมนิทรรศการ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด อีกด้วย

นอกจากนี้ จะมีการแปรอักษรเพื่อถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา

ส่วนที่ 2 คือ กิจกรรมสาระบันเทิง สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี จัดให้มีการแสดงดนตรี“ดื่มนมชมดาว ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” การฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ในบรรยากาศหนังกลางแปลง, การประกวดร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลง, การประกวดไทย-เดนมาร์คหนุ่มสาวมิตรภาพเมืองคาวบอย, การประกวดการประกอบอาหารและเครื่องดื่มด้วยนมสด และการแข่งขันดื่มนม

 

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวปิดท้ายถึงกิจกรรมส่วนที่สาม คือ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยจะสนุกกับการปั่น…ดื่มนม ชมฟาร์มของพ่อ พร้อมทั้งชมการประกวดปฏิมากรรมหุ่นฟางวัว และร้านประชารัฐจะนำสินค้าคุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านฯ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า นับป็นการเริ่มต้นในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยกองทุนหมู่บ้านมีเครือข่ายร้านประชารัฐอยู่ทั่วประเทศ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นมคุณภาพเข้าถึงชุมชนมากขึ้น ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสืบสานพระราชปณิธาณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9

 

คุณนิธิ พัฒนภักดี ผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์แคร์ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิเมเจอร์แคร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมมาโดยตลอด และได้ยึดแนวทางหลักหารทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งจนสามารถแบ่งปัน สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ความสุข ร้อยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ห่างไกล ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม กับกิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม ให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ ของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง มูลนิธิเมเจอร์แคร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นแนวทางในการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยการออกหน่วยกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ขอฉายหนัง” ซึ่งจะนำภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุข และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชม กว่า 30 เรื่อง โดยหลังจากงานนี้แล้ว มูลนิธิเมเจอร์แคร์ จะยังร่วมกับ อ.ส.ค. และกองทุนหมู่บ้าน คืนความสุขให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียนในชุมชนห่างไกล ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ให้ชมฟรี เป็นประจำทุกเดือน

อ่านแล้ว939 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.