มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย
คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการฯ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ,
คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,
คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ, คุณชุติมา
ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วยสมุด ดินสอ และบรรทัด ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆรวมถึงโรงเรียนจีน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 270 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบฯ กล่าวว่า
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ก่อตั้งขึ้นมา 108 ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย รวมถึงการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ และงานบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

การจัดอุปกรณ์การศึกษาให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ ที่ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ และในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดหาสมุด ดินสอ และบรรทัด เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคน รวม 4,800,000 ชิ้น (สี่ล้านแปดแสนชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 28,800,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดี ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติดี ห่างไกลยาเสพติด เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และเป็นกำลังช่วยพัฒนาประเทศชาติ ดังคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ที่มอบให้ คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ซึ่งในปี 2561 นี้ มูลนิธิฯ นำโดยประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, ผู้ช่วยกรรมการฯ และคณะเจ้าหน้าที่บริหารฯ จะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อมอบสมุด ดินสอ และบรรทัด จำนวน 120,000 ชิ้น(หนึ่งแสนสองหมื่น) เพื่อท่านนายกรัฐมนตรีนำไปแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามแต่ท่านนายกเห็นสมควร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

อ่านแล้ว831 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.